Sabato, 16 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 16: 1-10.

Paŭlo atingis (ankaŭ) Derbe kaj Lystra, kie estis disĉiplo nomata Timoteo, filo de juda virino kredanta, sed lia patro estis greko. La fratoj en Lystra kaj Ikonio parolis alte pri li, kaj Paŭlo volis, ke li venu kune kun li. Pro la judoj de tiu regiono Paŭlo cirkumcidis lin, ĉar ili ĉiuj sciis, ke lia patro estas greko. Dum ili vojaĝis de urbo al urbo, ili transdonis al la popolo por observi la decidojn, faritajn de la apostoloj kaj presbiteroj en Jerusalemo. Tagon post tago la eklezioj pli fortiĝis en fido kaj pliigis multon. Ili vojaĝis tra la frigia kaj galatia teritorio ĉar ili estis malhelpitaj de la sankta Spirito prediki la mesaĝon en Azio. Kiam ili venis al Mysia, ili provis daŭrigi Bitinion, sed la Spirito de Jesuo ne permesis ilin, do ili trairis Mysia kaj malsupreniris al Troas. Dum (la) nokto Paŭlo havis vizion. Makedono staris antaŭ li kaj diris al li per ĉi tiuj vortoj: "Venu al Makedonio kaj helpu nin." Vidinte la vizion, ni tuj serĉis paŝon al Makedonio, konkludante, ke Dio vokis nin por proklami al ili la bonan novaĵon.

Rimarkoj kaj preĝoj