Sabato, 17 aprilo 2021: Agoj de la Apostoloj 6: 1-7.

Ĉar la nombro de disĉiploj daŭre kreskis, la helenistoj plendis kontraŭ la hebreoj, ĉar iliaj vidvinoj estis neglektataj en la ĉiutaga disdono. Do la Dek du kunvokis la komunumon de la disĉiploj kaj diris: "Ne decas, ke ni neglektu la vorton de Dio, ke ni servu ĉe manĝo. Fratoj, elektu el vi sep bonfamajn virojn, plenajn de la Spirito kaj saĝo, kiujn ni nomumos ĉi tiun taskon, dum ni dediĉos nin al preĝo kaj al la ministerio de la vorto. " La propono estis akceptebla por la tuta komunumo, do ili elektis Stefano'n, homon plenan de fido kaj la Sankta Spirito, ankaŭ Filipo, Prokoro, Nikanoro, Timono, Parmenaso kaj Nikolao el Antioochio, konvertito al judismo. Ili prezentis ĉi tiujn virojn al la apostoloj, kiuj preĝis kaj metis manojn sur ilin. La vorto de Dio plue disvastiĝis, kaj la nombro de la disĉiploj en Jerusalem multe kreskis; eĉ granda grupo de pastroj obeis al la kredo.

Rimarkoj kaj preĝoj