Sabato, 17 aprilo 2021: Psalmoj 33 (32): 1-2.4-5.18-19.

GXoju, ho justulo, pri la Eternulo; Laŭdo de virtuloj taŭgas. Gloru la Eternulon per harpo; Per la dek kordaj liroj li laŭdas, ĉar justa estas la vorto de la Eternulo, kaj ĉiuj liaj faroj estas fidindaj. Kaj ĉiuj liaj verkoj estas fidindaj. Li amas justecon kaj rajton; de la boneco de la Eternulo la tero estas plena. Vidu, la okuloj de la Eternulo estas turnitaj al tiuj, kiuj Lin timas, al tiuj, kiuj esperas Lian bonecon; Sed vidu, la okuloj de la Eternulo estas al tiuj, kiuj Lin timas, Al tiuj, kiuj esperas Lian bonecon, Por savi ilin de la morto kaj gardu ilin malgraŭ malsato.

Rimarkoj kaj preĝoj