Sabato, 17 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 16-21.

Kiam vesperiĝis, la disĉiploj de Jesuo malsupreniris al la maro, enŝipiĝis kaj transiris la maron al Kapernaum. Jam mallumiĝis, kaj Jesuo ankoraŭ ne venis al ili. La maro ekscitiĝis, ĉar blovis forta vento. Reminte ĉirkaŭ tri aŭ kvar mejlojn, ili vidis Jesuon marŝantan sur la maro kaj alproksimiĝantan al la boato, kaj ili komencis timi. Sed li diris al ili: Estas mi. Ne timu. Ili volis konduki lin en la boaton, sed la boato tuj alvenis al la bordo al kiu ili direktis sin.

Rimarkoj kaj preĝoj