Sabato, 17 aŭgusto 2019: Libro de Josuo 24: 14-29.

Josuo kunvenigis ĉiujn tribojn de Izrael ĉe Ŝemem kaj alparolis ilin, dirante: "Timu la Eternulon kaj servu lin tute kaj sincere. Elpelu la diojn, kiujn viaj patroj servis preter la rivero kaj en Egiptujo, kaj servu al la Eternulo. Se ĝi faros ne plaĉas al vi servi la Eternulon, decidu hodiaŭ, al kiu vi servos, la dioj, kiujn viaj patroj servis preter la Rivero aŭ la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi loĝas. Koncerne al mi kaj al mia familio, ni servos al la Eternulo. " Sed la popolo respondis: "Malproksime de ni forlasas la Eternulon por la servado al aliaj dioj. Ĉar ĝi estis la Eternulo, nia Dio, kiu elkondukis nin kaj niajn patrojn el la lando Egipta el la lando de Egiptujo" sklaveco, li faris tiujn grandajn miraklojn antaŭ niaj okuloj kaj protektis nin dum nia tuta vojaĝo kaj inter ĉiuj popoloj, per kiuj ni trapasis.La alproksimiĝo la Eternulo forpelis (ĉiujn popolojn, inkluzive) la Amoridojn, kiuj loĝis en la lando. Tial ni ankaŭ servos al la Eternulo, ĉar Li estas nia Dio. Josuo siavice diris al la popolo: "Vi eble ne povos servi la Eternulon, ĉar li estas sankta Dio; li estas ĵaluza Dio, kiu ne pardonos viajn kulpojn aŭ viajn pekojn. Se post la bonfaro li faris por vi forlasas la Eternulon kaj servas al fremdaj dioj, li faros al vi malbonon kaj detruos vin. Sed la popolo respondis al Josuo: Ni ankoraŭ servos al la Eternulo. Kaj Josuo diris al la popolo: Vi estas viaj propraj atestantoj, kiujn vi elektis servi al la Eternulo. Ili respondis: "Ni ja estas!" "Nun forigu la strangajn diojn, kiuj estas inter vi, kaj turnu vian koron al la Eternulo, Dio de Izrael." Kaj la popolo promesis al Josuo: "Ni servos al la Eternulo, nia Dio, kaj obeos Lian voĉon." Kaj Josuo faris interligon kun la popolo en tiu tago kaj faris por ili legxojn kaj regulojn en SXehxem, kiujn li registris en la libro de la instruo de Dio. Kaj li prenis grandan ŝtonon kaj starigis ĝin sub la kverko, kiu estis en la sanktejo de la Eternulo. Kaj Josuo diris al la tuta popolo: "Ĉi tiu ŝtono estu nia atesto, ĉar ĝi aŭdis ĉiujn vortojn, kiujn la Eternulo diris al ni. Ĝi estos atesto kontraŭ vi, se vi volas nei vian Dion." Tiam Josuo eksigis la homojn, ĉiu laŭ sia propra heredaĵo. Post ĉi tiuj eventoj, Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo, mortis en la aĝo de cent dek jaroj.

Rimarkoj kaj preĝoj