Sabato, 17 julio 2021: Eliro-Libro 12: 37-42.

La Izraelidoj ekiris el Ramzes al Sukot, ĉirkaŭ sescent mil viroj piede, sen kalkuli la infanojn. Amaso da miksitaj devenoj ankaŭ iris kun ili, krom siaj brutoj, tre multaj ŝafoj kaj gregoj. Ĉar la pasto, kiun ili elkondukis el Egiptujo, ne fermentis, ili bakis ĝin en macojn. Ili estis elpelitaj el Egiptujo kaj havis nenian okazon eĉ prepari manĝaĵojn por la vojaĝo. La tempo, kiun la Izraelidoj restis en Egiptujo, estis kvarcent tridek jaroj. Post kvarcent tridek jaroj ĉiuj taĉmentoj de la Eternulo forlasis la landon Egiptan en ĉi tiu sama dato. Tio estis nokto de maldormo por la Eternulo, kiam Li elkondukis ilin el la lando Egipta; en tiu sama nokto ĉiuj Izraelidoj devas gardi la Eternulon en siaj generacioj.

Rimarkoj kaj preĝoj