Sabato, 18 aprilo 2020: Agoj de la Apostoloj 4: 13-21.

Observante la aŭdacecon de Petro kaj Johano kaj perceptante ilin needukitaj, ordinaraj viroj, la estroj, aĝestroj kaj skribistoj miris, kaj ili rekonis ilin kiel la kunulojn de Jesuo. Tiam ili ekvidis la viron resanigitan staris tie kun ili, kaj ili povis respondi nenion. Kaj ili ordonis ilin forlasi la Sanedrinon kaj kunparolante unuj kun la aliaj, dirante: "Kion ni faru kun ĉi tiuj homoj? Ĉiuj loĝantaj en Jerusalemo scias, ke rimarkinda signo estas farita per ili, kaj ni ne povas nei ĝin. Sed tiel ĝi eble ne plu disvastiĝu inter la homoj, ni donu al ili severan averton neniam plu paroli al iu en ĉi tiu nomo. " Do ili alvokis ilin kaj ordonis, ke ili tute ne parolu aŭ instruu en la nomo de Jesuo. Petro kaj Johano diris al ili responde: "Ĉu estas ĝuste antaŭ Dio, ke ni obeu vin anstataŭ Dion, vi estu juĝistoj. Estas neeble, ke ni ne parolu pri tio, kion ni vidis kaj aŭdis. " Poste minacante ilin, ili liberigis ilin, ne trovante manieron puni ilin, pro la homoj, kiuj ĉiuj laŭdis Dion pro tio, kio okazis.

Rimarkoj kaj preĝoj