Sabato, 18 januaro 2020: 1-a libro de Samuelo 9: 1-4.17-19.10: 1a.

Kaj stariĝis viro de Benjamen nomata Kiŝ, kiu estis filo de Abiel, filo de Zeror, filo de Bekorat, filo de Afja, Benjamenido. Li havis filon nomatan Saŭlo, kiu estis bela junulo. Ne estis alia israela belulo ol Saŭlo; li staris kapo kaj ŝultroj super la homoj. Nun la azenoj de la patro Saŭlo, Kiŝ, estis vagintaj. Kiŝ diris al sia filo Saul: "Prenu kun vi unu el la servistoj kaj eliru por ĉasi la azenojn." Laŭ ili ili trairis la montojn de Efraim, kaj tra la landon de Ŝalisha. Ne trovinte ilin tie, ili daŭrigis tra la lando Ŝalim sen sukceso. Ili ankaŭ trairis la landon de Benjamen, sed ili ne sukcesis trovi la bestojn. Kiam Samuel ekvidis Saulon, la Eternulo certigis lin: Ĉi tiu estas tiu, pri kiu mi diris al vi; li devas regi Mian popolon. Saŭlo renkontis Samuelon en la pordego kaj diris: "Bonvolu sciigi al mi, kie loĝas la viziisto." Samuel respondis al Saul: "Mi estas la viziulo. Iru antaŭ mi al la altaĵo kaj manĝu kun mi hodiaŭ. Matene, antaŭ ol maldungi vin, mi diros al vi, kion ajn vi deziras. Poste, de flako li havis kun li Samuelo verŝis oleon sur la kapon de Saul; ankaŭ li kisis lin, dirante: "La Eternulo sanktoleas vin estro super lia heredaĵo. Vi devas regi la popolon de la Eternulo, Izrael, kaj savi ilin de la teno de iliaj malamikoj ĉirkaŭe. "Ĉi tio estos la signo por vi, ke la Eternulo sanktoleis vin estro super sia heredaĵo;

Rimarkoj kaj preĝoj