Sabato, 18 januaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 2: 13-17.

Jesuo eliris laŭ la maro. La tuta homamaso venis al li kaj li instruis ilin. Pasinte, li vidis Levi, filon de Alfeo, sidantan ĉe la doganejo. Kaj li diris al li: Sekvu min. Kaj li leviĝis kaj sekvis lin. Dum li estis ĉe tablo en sia domo, multaj impostistoj kaj pekuloj sidis kun Jesuo kaj liaj disĉiploj; ĉar estis multaj, kiuj lin sekvis. Iuj skribistoj, kiuj estis Fariseoj, vidis, ke li manĝas kun pekuloj kaj impostistoj kaj diris al siaj disĉiploj: "Kial li manĝas kun impostistoj kaj pekuloj?" Jesuo aŭdis tion kaj diris al ili: "Bonuloj ne bezonas kuraciston, sed malsanulojn. Mi ne venis por alvoki justulojn sed pekulojn."

Rimarkoj kaj preĝoj