Sabato, 18 julio 2020: Psalmoj 9 (9B): 1-2.3-4.7-8.14.

Kial, ho Eternulo, vi staras senmove? Kial kaŝi en tempoj de mizero? Kial kaŝi en tempoj de mizero? Fiere malbonaj malamas la mizerulojn, kiuj estas kaptitaj en la aparatoj, kiujn la malvirtuloj pridisputis. Ĉar malvirtulo gloras sian avidecon, Kaj la avidaj blasfemoj neniigas la Eternulon. Ĉar la malvirtulo gloras sian avidecon, Kaj la avidaj blasfemoj neniigas la Eternulon. La malpiulo fanfaronas, "Li ne venĝos ĝin"; "Ne ekzistas Dio," resumas liaj pensoj. Lia buŝo estas plena de malbenoj, kulpoj kaj trompoj; sub lia lango estas mizero kaj malbonago. Lia buŝo estas plena de malbenoj, kulpoj kaj trompoj; Sub lia lango estas mizero kaj malbonago. Li embuskas embuskon proksime de la vilaĝoj; kaŝante li murdas la senkulpulon; liaj okuloj spitas la malfeliĉulon. Vi vidas, ĉar vi vidas mizeron kaj doloron, prenante ilin en viajn manojn. De vi dependas la malfeliĉulo; de la orfoj vi estas la helpanto.

Rimarkoj kaj preĝoj