Sabato, 18 septembro 2021: Unua Letero al Timoteo 6: 13-16.

Amataj: Mi akuzas vin antaŭ Dio, kiu donas vivon al ĉio, kaj antaŭ Kristo Jesuo, kiu atestis sub Poncio Pilato pri la nobla konfeso, por observi la ordonon sen makulo aŭ riproĉo ĝis la apero de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ke la feliĉega kaj sola reganto manifestiĝos en la ĝusta tempo, la Reĝo de reĝoj kaj Sinjoro de sinjoroj, kiu sola havas senmortecon, kiu loĝas en neatingebla lumo, kaj kiun neniu homo vidis aŭ povas vidi. Al li estu honoro kaj eterna potenco. Amen.

Rimarkoj kaj preĝoj