Sabato, 19 decembro 2020: Juĝisto 13: 2-7.24-25a.

Estis iu viro el Corea, el la Danidoj, kies nomo estis Manoa.. Lia edzino estis senfrukta kaj ne naskis infanojn. Anĝelo de la Eternulo aperis al la virino, kaj diris al ŝi: "Kvankam vi estas senfrukta kaj ne havis infanojn, tamen vi gravediĝos kaj naskos filon. Nun do zorgu, ke vi ne prenu vinon aŭ ebriigaĵon kaj manĝu. nenio malpura. Pri la filo, kiun vi gravedigos kaj naskos, neniu razilo tuŝos lian kapon, ĉar ĉi tiu knabo estos konsekrita al Dio ekde la utero. Li komencos la savon de Izrael de la potenco de la Filiŝtoj. " La virino iris kaj diris al sia edzo: "Viro de Dio venis al mi; li havis la aspekton de anĝelo de Dio, vere terura. Mi ne demandis lin, de kie li venis, nek li diris al mi sian nomon. Sed li diris al mi: Vi gravediĝos kaj naskos filon. Do ne prenu nek vinon nek ebriigaĵon, kaj manĝu nenion malpuran. Ĉar la knabo estos konsekrita al Dio de la utero ĝis la tago de sia morto. " La virino naskis filon kaj donis al li la nomon Samson. La knabo kreskis, kaj la Eternulo benis lin; la spirito de la Eternulo unue ekscitis lin en Mahananeeh-Dan, kiu estas inter Corea kaj Eshtaol.

Rimarkoj kaj preĝoj