Sabato, 19 decembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 1: 5-25.

En la tempo de Herodo, Reĝo de Judujo, estis pastro nomata Zehxarja, el la pastraro Abija; lia edzino estis el la filinoj de Aaron, kaj ŝia nomo estis Elizabeto. Ambaŭ estis justaj antaŭ la okuloj de Dio, senrespekte observante ĉiujn ordonojn kaj preskribojn de la Sinjoro. Sed ili ne havis infanon, ĉar Elizabeto estis senfrukta kaj ambaŭ progresis en jaroj. Iam, kiam li servis kiel pastro en sia vico antaŭ Dio, laŭ la praktiko de la pastra servo, li estis elektita per loto por eniri la sanktejon de la Eternulo por bruligi incenson. Tiam, kiam la tuta komunumo de la popolo preĝis ekstere en la horo de la incensado, la anĝelo de la Eternulo aperis al li, starante dekstre de la altaro de incensado. Zehxarja maltrankvilis pri tio, kion li vidis, kaj timo venis sur lin. Sed la anĝelo diris al li: "Ne timu, Zehxarja, ĉar via preĝo estis aŭdita. Via edzino Elizabeto naskos al vi filon, kaj vi nomos lin Johano. Kaj vi havos ĝojon kaj ĝojon, kaj multaj ĝojos. ĉe lia naskiĝo, ĉar li estos bonega antaŭ la Sinjoro. Li ne trinkos nek vinon nek ebriigaĵon. Li estos plena de la Sankta Spirito eĉ de la utero de sia patrino, kaj li igos multajn el la infanoj de Izrael al la Sinjoro, ilia Dio. Li iros antaŭ li en la spirito kaj potenco de Elija, por turni la korojn de patroj al infanoj kaj malobeemuloj al kompreno de virtuloj, por pretigi popolon taŭgan por la Sinjoro. " Kaj Zehxarja diris al la anĝelo: "Kiel mi scios ĉi tion? Ĉar mi estas maljunulo, kaj mia edzino maljuniĝis." Kaj la anĝelo respondis al li, "Mi estas Gabriel, kiu staras antaŭ Dio. Mi estis sendita por paroli al vi kaj anonci al vi ĉi tiun bonan novaĵon. Sed nun vi estos senvorta kaj ne povos paroli ĝis la tago, kiam ĉi tiuj aferoj estos. okazu, ĉar vi ne kredis miajn vortojn, kiuj plenumiĝos ĝustatempe. " Dume la homoj atendis Zehxarjan kaj miris, ke li restis tiel longe en la sanktejo. Sed kiam li eliris, li ne povis paroli al ili, kaj ili rimarkis, ke li vidis vizion en la sanktejo. Li gestis al ili sed restis muta. Tiam, kiam finiĝis liaj ministeriaj tagoj, li iris hejmen. Post ĉi tiu tempo lia edzino Elizabeto gravediĝis, kaj ŝi restis izolita dum kvin monatoj, dirante: Tiel la Sinjoro agis por mi en tempo, kiam li opiniis forpreni mian malhonoron antaŭ aliaj.

Rimarkoj kaj preĝoj