Sabato, 19 junio 2021: Psalmoj 34 (33): 8-9.10-11.12-13.

La anĝelo de la Eternulo staras tendare ĉirkaŭ tiuj, kiuj Lin timas, kaj Li savas ilin. La anĝelo de la Eternulo staras tendare ĉirkaŭ tiuj, kiuj Lin timas, kaj savas ilin. Gustumu kaj vidu, kiel bona estas la Eternulo; benis la homon, kiu rifuĝas al li. Timu la Eternulon, Liaj sanktuloj, ĉar nenio mankas al tiuj, kiuj Lin timas. La grandaj malriĉiĝas kaj malsatas; sed tiuj, kiuj serĉas la Eternulon, bezonas nenian bonon. Venu, infanoj, aŭskultu min; Mi instruos vin timi la Eternulon. Kiu el vi deziras vivon kaj ĝuas prosperajn tagojn?

Rimarkoj kaj preĝoj