Sabato, 19 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 6: 24-34.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Neniu povas servi du mastrojn. Li aŭ malamos unu kaj amos la alian, aŭ estos sindonema al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi Dion kaj mamonon. Tial mi diras al vi, ne zorgu pri via vivo, kion vi manĝos (aŭ trinkos), aŭ pri via korpo, kion vi portos. Ĉu la vivo ne estas pli ol manĝaĵo kaj la korpo pli ol vestaĵoj? Rigardu la birdojn sur la ĉielo; ili ne semas nek rikoltas, ili kolektas nenion en grenejojn, tamen via ĉiela Patro nutras ilin. Ĉu vi ne estas pli grava ol ili? Ĉu iu el vi zorgante povas aldoni unu momenton al via vivo? Kial vi zorgas pri vestaĵoj? Lernu laŭ la maniero de la sovaĝejo floroj kreskas. Ili ne funkcias aŭ turniĝas. Sed mi diras al vi, ke eĉ Salomono en sia tuta majesteco ne estis vestita kiel unu el ili. Se Dio tiel vestas la kampan herbon, kiu kreskas hodiaŭ kaj morgaŭ estas ĵetita en la fornon, ĉu li multe pli zorgos pri vi, ho vi de malmulta fido? Ne zorgu, kaj diru: Kion ni manĝu? aŭ "Kion ni trinku?" aŭ 'Kion ni surmetu?' Ĉion ĉi tion serĉas la paganoj. Via ĉiela Patro scias, ke vi bezonas ilin ĉiujn. Sed serĉu unue la regnon (de Dio) kaj lian justecon, kaj ĉio ĉi estos donita al vi krome. Ne zorgu pri morgaŭ; morgaŭ zorgos. de si mem. Sufiĉa por tago estas sia propra malbono. "

Rimarkoj kaj preĝoj