Sabato, 2 majo 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 60-69.

Multaj el la disĉiploj de Jesuo, kiuj aŭskultis, diris: "Ĉi tiu diro estas malfacila; kiu povas akcepti ĝin?" Ĉar Jesuo sciis, ke liaj disĉiploj murmuras pri tio, li diris al ili: "Ĉu ĉi tio ŝokas vin? Kaj se vi vidus la Filon de homo suprenirantan ĝis kie li antaŭe estis? La spirito donas la vivon, dum la karno ne utilas. La vortoj, kiujn mi parolis al vi, estas spirito kaj vivo. Sed estas iuj, kiuj ne kredas. " Jesuo ekkonis de la komenco tiujn, kiuj ne kredos kaj tiuj, kiuj perfidos lin. Kaj li diris: "Pro tio mi diris al vi, ke neniu povas veni al mi, se ĝi ne estas donita al li de mia Patro." Rezulte de tio multaj (el) liaj disĉiploj revenis al sia iama vivmaniero kaj ne plu akompanis lin. Jesuo do diris al la Dek du, "Ĉu vi ankaŭ volas foriri?" Simon Petro respondis al li: "Majstro, al kiu ni iru? Vi havas la vortojn de la eterna vivo. Ni venis kredi kaj konvinkiĝis, ke vi estas la Sanktulo de Dio."

Rimarkoj kaj preĝoj