Sabato, 2 novembro 2019: Letero al la Romanoj 6: 3-9.

Fratoj kaj fratinoj: Ĉu vi ne scias, ke ni, kiuj baptiĝis en Kristo Jesuo, estis baptitaj en sian morton? Ni estis entombigitaj kun li per bapto ĝis la morto, tiel ke, same kiel Kristo resurektis el la mortintoj per la gloro de la Patro, ni ankaŭ povus vivi en noveco de la vivo. Ĉar se ni kuniĝis kun li per morto kiel lia, ni ankaŭ kuniĝos kun li en la releviĝo. Ni scias, ke nia malnova mem estis krucumita kun li, por ke nia peka korpo forviŝiĝu, por ke ni ne plu estu en sklaveco por peki. Ĉar mortinto estis senigita de peko. Se tiam ni mortis kun Kristo, ni kredas, ke ni ankaŭ vivos kun li. Ni scias, ke Kristo, relevigita el la mortintoj, ne plu mortas; morto jam ne havas potencon super li.

Rimarkoj kaj preĝoj