Sabato, 2 novembro 2019: Libro de Saĝo 3: 1-9.

La animoj de piuloj estas en la mano de Dio, kaj neniu turmento ilin tuŝos. Ili ŝajnis, laŭ la malsaĝuloj, mortontaj; kaj ilia forpaso pensis en mizero kaj foriris de ni, plena pereo. Sed ili estas en paco. Ĉar se antaŭ homoj, ili estas punitaj, tamen ilia espero estas plena de senmorteco; Kastelitaj iom, ili estos multe benitaj, ĉar Dio provis ilin kaj trovis ilin indaj je si mem. Kiel oro en la forno, li pruvis ilin, kaj kiel oferdonojn li prenis al si. En la tempo de ilia vizito ili lumos, kaj ili kredeblas kiel fajreroj; Ili juĝos naciojn kaj regos popolojn, kaj la Eternulo estos ilia Reĝo eterne. Tiuj, kiuj fidas lin, komprenos veron, kaj la fideluloj restos kun li en amo: Ĉar graco kaj kompatemo estas kun Liaj sanktuloj, kaj lia zorgo estas kun la elektitoj.

Rimarkoj kaj preĝoj