Sabato, 2 oktobro 2021: Eliro-Libro 23: 20-23.

"Vidu, mi sendas anĝelon antaŭ vi, por gardi vin dum la vojo kaj venigi vin al la loko, kiun mi pretigis. Atentu lin kaj atentu lian voĉon. Ne ribelu kontraŭ li, ĉar li ne pardonos vian pekon. Mia aŭtoritato loĝas en li. Se vi atentos lian voĉon kaj plenumos ĉion, kion mi diras al vi, mi estos malamiko por viaj malamikoj kaj malamiko por viaj malamikoj. "Mia anĝelo iros antaŭ vi kaj venigos vin al la Amoridoj, ittetidoj, Perizidoj, Kanaanidoj, ivividoj kaj Jebusidoj; kaj mi ekstermos ilin.

Rimarkoj kaj preĝoj