Sabato, 2 oktobro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 18: 1-5.10.

La disĉiploj alproksimiĝis al Jesuo kaj diris: "Kiu estas la plej granda en la regno de la ĉielo?" Li alvokis infanon, metis ĝin meze de ili, kaj diris: "Amen, mi diras al vi, se vi ne turnos vin kaj fariĝos kiel infanoj, vi ne eniros en la regnon de la ĉielo. Kiu humiligas sin kiel ĉi tiun infanon, tiu estas la plej granda en la regno de la ĉielo. Kaj kiu akceptos tian infanon en mia nomo, tiu akceptas min. Vidu, ke vi ne malestimu unu el ĉi tiuj etuloj, ĉar mi diras al vi, ke iliaj anĝeloj en la ĉielo ĉiam rigardas la vizaĝon de mia ĉiela Patro. .

Rimarkoj kaj preĝoj