Sabato, 21 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 23: 1-12.

Jesuo parolis al la homamasoj kaj al siaj disĉiploj, dirante: "La skribistoj kaj la Fariseoj sidiĝis sur la seĝo de Moseo. Tial faru kaj observu ĉion, kion ili diros al vi, sed ne sekvu ilian ekzemplon. Ĉar ili predikas. sed ili ne praktikas. Ili ligas pezajn ŝarĝojn (malfacile porteblajn) kaj metas ilin sur la ŝultrojn de homoj, sed ili ne levos fingron por movi ilin. Ĉiuj iliaj verkoj estas prezentataj por esti vidataj. Ili plilarĝigas siajn filakteriojn kaj plilongigas siajn Ili amas honorajn lokojn ĉe bankedoj, honorajn seĝojn en sinagogoj, salutojn en foirejoj kaj la saluton 'Rabeno'. Pri vi, ne estu nomata 'Rabeno'. Vi havas nur unu instruiston, kaj vi ĉiuj estas fratoj. Nomu neniun sur la tero via patro; vi havas nur unu Patron en la ĉielo. Ne estu nomata "Majstro"; vi havas nur unu majstron, la Mesion. La plej granda inter vi devas esti estu via sklavo. Kiu sin altigas, tiu estos humiligita; sed kiu sin humiligos, tiu estos altigita. "

Rimarkoj kaj preĝoj