Sabato, 21 novembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 20: 27-40.

Iuj Sadukeoj, kiuj neas, ke ekzistas reviviĝo, venis kaj demandis Jesuon, dirante: "Majstro, Moseo skribis por ni: Se ies frato mortas forlasante edzinon, sed ne havas infanon, lia frato devas preni la edzinon kaj kreskigu idaron por lia frato. ' Nun estis sep fratoj; la unua edziĝis kun virino, sed mortis seninfana. Tiam la dua kaj la tria edziĝis al ŝi, kaj same ĉiuj sep mortis seninfanaj. Fine ankaŭ la virino mortis. Nun ĉe la reviviĝo, kies edzino estos tiu virino? ĉiuj sep estis geedzitaj kun ŝi. " Jesuo diris al ili: "La infanoj de ĉi tiu epoko edziĝas kaj reedziĝas; sed tiuj, kiuj estas konsiderataj indaj atingi la venontan epokon kaj la reviviĝon de la mortintoj, ne edziĝas nek edziniĝas. Ili ne plu povas morti, ĉar ili estas kiel anĝeloj, kaj ili estas la filoj de Dio, ĉar ili estos tiuj, kiuj leviĝos. Ke la mortintoj releviĝos, eĉ Moseo sciigis en la pasejo pri la arbetaĵo, kiam li nomis 'Sinjoron' la Dion de Abraham, la Dio de Isaak kaj la Dio de Jakob; kaj li estas ne Dio de la mortintoj, sed de la vivantoj, ĉar por li ĉiuj vivas. Iuj el la skribistoj respondis: "Majstro, vi bone respondis." Kaj ili ne plu kuraĝis demandi al li ion.

Rimarkoj kaj preĝoj