Sabato, 23 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 18: 23-28.

Restinte tie iom da tempo, Paŭlo foriris kaj vojaĝis laŭ ordo sinsekve tra la Galatia lando kaj Frigio, kun forto al ĉiuj disĉiploj. Judo nomata Apoluso, devenanta de Aleksandrio, elokventa parolanto, alvenis en Efeso. Li estis aŭtoritato pri la skribaĵoj. Li estis instruita laŭ la Vojo de la Sinjoro kaj kun arda spirito parolis kaj instruis precize pri Jesuo, kvankam li konis nur la bapton de Johano. Li komencis paroli kuraĝe en la sinagogo; sed Priscilla kaj Aquila aŭdis lin, ili forprenis lin kaj klarigis al li la vojon (de Dio) pli precize. Kaj kiam li volis transiri al Achaaja, la fratoj instigis lin kaj skribis al la disĉiploj tie por bonvenigi lin. Post sia alveno li donis grandan helpon al tiuj, kiuj venis per kredado per graco. Li vigle refutis la judojn publike, konstatante el la skribaĵoj, ke la mesio estas Jesuo.

Rimarkoj kaj preĝoj