Sabato, 23 novembro 2019: Psalmoj 9 (9A): 2-3.4.6.16b.19.

Mi elkore dankas vin, ho Eternulo, per mia tuta koro; Mi rakontos ĉiujn viajn mirindajn farojn. Mi plezuros kaj ekzercos Vian nomon; Mi kantos himnojn al via nomo, Plej Alta. Ĉar miaj malamikoj revenas; Ili falas kaj pereas antaŭ Vi. Vi admonis la popolojn kaj detruis la malvirtulojn; ilian nomon vi elparolis por ĉiam kaj eterne. La nacioj estas enprofundigitaj en la kavon, kiun ili faris; en la reto ili fiksas, ilia piedo estas kaptita. La senhavulo neniam estos forgesita, kaj la espero de mizerulo neniam plu falos.

Rimarkoj kaj preĝoj