Sabato, 23 oktobro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 13:1-9.

Kelkaj homoj rakontis al Jesuo pri la Galileanoj, kies sangon Pilato miksis kun la sango de iliaj oferoj. Li diris al ili responde: "Ĉu vi pensas, ke ĉar ĉi tiuj Galileanoj tiel suferis, ili estis pli pekuloj ol ĉiuj aliaj Galileanoj? Neniel! Sed mi diras al vi: Se vi ne pentos, vi ĉiuj pereos, kiel ili pereis. !Aux tiuj dek ok homoj, kiuj estis mortigitaj, kiam la turo cxe Siloahx falis sur ilin –cxu vi opinias, ke ili estis pli kulpaj ol cxiuj aliaj, kiuj logxis en Jerusalem?Neniel! Sed mi diras al vi, se vi ne pentos, vi faros; ĉiuj pereas kiel ili!" Kaj li rakontis al ili ĉi tiun parabolon: "Estis unu homo, kiu havis figarbon plantitan en sia fruktoĝardeno, kaj kiam li venis serĉi frukton sur ĝi, sed ne trovis, li diris al la ĝardenisto: Jam de tri jaroj mi havas; venu serĉi fruktojn sur ĉi tiu figarbo, sed ne trovis. (Do) dehaki ĝin. Kial ĝi elĉerpas la grundon?' Li diris al li responde: "Sinjoro, lasu ĝin ankaŭ por ĉi tiu jaro, kaj mi kultivos la teron ĉirkaŭ ĝi kaj sterkos ĝin; ĝi donos fruktojn en la estonteco. Se ne vi povas dehaki ĝin."

Rimarkoj kaj preĝoj