Sabato, 24 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 45-51.

Filipo trovis Natanael kaj diris al li: Ni trovis tiun, pri kiu Moseo skribis en la leĝo, kaj ankaŭ la profetojn, Jesuon, filon de Jozef, el Nazaret. Sed Natanael diris al li: "Ĉu io bona povas esti el Nazaret?" Filipo diris al li: "Venu kaj vidu." Jesuo vidis Natanaelon veni al li kaj diris pri li, "Jen vera Izraelido. Ne estas duoblo en li." Natanael diris al li, "Kiel vi konas min?" Jesuo respondis kaj diris al li: "Antaŭ ol Filipo vokis vin, mi vidis vin sub la figarbo." Natanael respondis al li: Rabeno, vi estas la Filo de Dio; vi estas la Reĝo de Izrael. Jesuo respondis kaj diris al li: "Ĉu vi kredas, ĉar mi diris al vi, ke mi vidis vin sub la figarbo? Vi vidos pli grandajn aferojn ol ĉi tio." Kaj li diris al li: "Amen, amen, mi diras al vi, vi vidos la ĉielon malfermitan kaj la anĝelojn de Dio suprenirantajn kaj descendantajn sur la Filo de homo."

Rimarkoj kaj preĝoj