Sabato, 24 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 13: 24-30.

Jesuo proponis parabolon al la homamasoj. "La regno de la ĉielo povas esti komparata al viro, kiu semis bonan semon sur sia kampo. Dum ĉiuj dormis, lia malamiko venis kaj semis fiherbojn tra la tritiko, kaj poste foriris. Kiam la rikolto kreskis kaj donis frukton, la fiherboj aperis Ankaŭ la sklavoj de la dommastro venis al li kaj diris: "Majstro, ĉu vi ne semis bonan semon en via kampo? De kie venis la fiherboj?" Li respondis: "Tion faris malamiko." Liaj sklavoj diris al li: 'Ĉu vi volas, ke ni iru kaj tiru ilin supren?' Li respondis: "Ne, se vi tiros la fiherbojn, vi povus elradikigi la tritikon kune kun ili. Lasu ilin kreski kune ĝis rikolto; tiam en la tempo de rikolto mi diros al la rikoltistoj:" Unue kolektu la fiherbojn kaj ligu ilin en faskojn por brulanta; sed kolektu la tritikon en mian grenejon. "'"

Rimarkoj kaj preĝoj