Sabato, 25 aprilo 2020: Unua Letero de Petro 5: 5b-14.

Same vi, pli junaj membroj, estu submetataj al la presbiteroj. Kaj ĉiuj, vestu vin kun humileco rilate unu kun la alia, ĉar: "Dio oponas al la fieraj, sed donas favoron al la humiluloj." Do humiligu vin sub la potenca mano de Dio, ke Li altigu vin ĝustatempe. Ĝenu ĉiujn viajn zorgojn pro tio, ke li zorgas pri vi. Estu sobra kaj vigla. Via kontraŭulo, ke la diablo promenas kiel rugxa leono, serĉanta (iun) formanĝi. Rezistu lin, konstante en fido, sciante, ke viaj samkredantoj tra la mondo suferas la samajn suferojn. La Dio de ĉiu graco, kiu vokis vin al sia eterna gloro per Kristo (Jesuo) mem restarigos, konfirmos, fortigos kaj starigos vin post iom da tempo. Al li regu eterne. Amen. Mi skribas ĉi tion mallonge per Silvano, kiun mi konsideras fidela frato, admonante vin kaj atestante, ke ĉi tio estas la vera graco de Dio. Restu firme en ĝi. La elektito en Babilono sendas al vi saluton, kiel faras Marko, mia filo. Salutu unu la alian per amema kiso. Pacon al ĉiuj, kiuj estas en Kristo.

Rimarkoj kaj preĝoj