Sabato, 25 januaro 2020: Agoj de la Apostoloj 22: 3-16.

Paŭlo alparolis la homojn per ĉi tiuj vortoj: "Mi estas judo, naskiĝinta en Tarso en Kilikio, sed edukita en ĉi tiu urbo. Ĉe la piedoj de Gamaliel mi estis edukita strikte laŭ nia praa leĝo kaj fervoris pri Dio, samkiel ĉiuj Vi estas hodiaŭ. Mi persekutis ĉi tiun Vojon al la morto, ligante kaj virojn kaj transdonante ilin al malliberejo. Eĉ la ĉefpastro kaj la tuta konsilio de aĝestroj povas atesti pri mi. ekstere por Damasko revenigi Jerusalemon en ĉenojn por puni ankaŭ tiujn. "Dum tiu vojaĝo kiam mi alproksimiĝis al Damasko, ĉirkaŭ tagmezo subite ekbrilis ĉirkaŭ mi granda lumo de la ĉielo. Mi falis al la tero kaj aŭdis voĉon dirante al mi: 'Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutas min?' Mi respondis, "Kiu vi estas, sinjoro?" Kaj li diris al mi: Mi estas Jesuo, la naziisto, kiun vi persekutas. Miaj kunuloj vidis la lumon, sed ne aŭdis la voĉon de tiu, kiu parolis al mi. Mi demandis, "Kion mi faru, sinjoro?" La Sinjoro respondis al mi: Leviĝu kaj iru en Damaskon, kaj tie oni rakontos pri ĉio ordonita por vi fari. Ĉar mi povis vidi nenion pro la brilo de tiu lumo, mi estis kondukita mane de miaj kunuloj kaj eniris Damaskon. "Iu Ananias, sindonema observanto de la leĝo kaj tre parolata de ĉiuj judoj, kiuj loĝis tie, venis al mi kaj staris tie, kaj diris: 'Saŭlo, mia frato, reakiru vian rigardon.' En tiu sama momento mi rerigardis mian vidon kaj vidis lin. Tiam li diris: Dio de niaj prapatroj nomis vin scii Lian volon, vidi la Virton kaj aŭdi la sonon de lia voĉo; atestu antaŭ ĉio pri tio, kion vi vidis kaj aŭdis. Nun, kial prokrasti? Leviĝu kaj baptiĝu kaj viaj pekoj forlavu lian nomon.

Rimarkoj kaj preĝoj