Sabato, 25 septembro 2021: Libro de Jeremia 31: 10.11-12ab.13.

Aŭskultu la vorton de la Eternulo, ho popoloj, proklamu ĝin sur malproksimaj insuloj, kaj diru: Kiu disĵetis Izraelon, nun ilin kolektas, Li gardas ilin kiel paŝtisto sian ŝafaron. La Eternulo liberigos Jakobon, Li liberigos lin el la mano de sia venkanto. La Eternulo liberigos Jakobon, Li liberigos lin el la mano de lia venkanto. Kriegante, ili surgrimpos la altaĵojn de Cion, ili alkuros al la benoj de la Eternulo: la greno, la vino, kaj la oleo, la ŝafoj, kaj la bovoj. Tiam la virgulinoj gajiĝos kaj dancos, kaj junuloj kaj maljunuloj ankaŭ. Mi faros ilian funebron ĝojo, Mi konsolos kaj ĝojigos ilin post iliaj malĝojoj.

Rimarkoj kaj preĝoj