Sabato, 26 junio 2021: Genezo 18: 1-15.

La Eternulo aperis al Abraham ĉe la terebinto de Mamre, kiam li sidis ĉe la enirejo de sia tendo, dum la tago varmiĝis. Rigardante supren, li vidis tri virojn stari proksime. Vidinte ilin, li kuris de la enirejo de la tendo por saluti ilin; kaj riverencante al la tero, li diris: "Sinjoro, se mi petos de vi ĉi tiun favoron, bonvolu ne preterpasi vian serviston. Oni alportu iom da akvo, por ke vi povu bani viajn piedojn, kaj poste ripozi sub la arbo. Nun, kiam vi alproksimiĝis tiel al via sklavo, mi alportu al vi iom da manĝaĵo, por ke vi trankviligu vin, kaj poste vi iros vian vojon. " "Bone," ili respondis, "faru kiel vi diris." Abraham rapidis en la tendon kaj diris al Sara: "Rapide, tri marŝoj da delikata faruno! Knedu ĝin kaj faru rulojn." Li kuris al la grego, elektis delikatan elekteblan stirilon kaj donis ĝin al servisto, kiu rapide preparis ĝin. Tiam li ricevis iom da kazeo kaj lakto, kaj ankaŭ la pretigitan eksvirbovon, kaj metis ĉi tiujn antaŭ ilin; kaj li atendis ilin sub la arbo dum ili manĝis. "Kie estas via edzino Sara?" ili demandis lin. "Tie en la tendo," li respondis. Unu el ili diris: "Mi certe revenos al vi ĉirkaŭ ĉi tiu tempo la venontan jaron, kaj Sara tiam havos filon." Nun Abraham kaj Sara estis maljunaj, maljuniĝis, kaj Sara ĉesis havi siajn virinajn periodojn. Do Sara ridis al si kaj diris: "Nun, kiam mi estas tiel velkinta kaj mia edzo estas tiel maljuna, ĉu mi ankoraŭ havas seksan plezuron?" Sed la Eternulo diris al Abraham: Kial Sara ridis kaj diris: Ĉu mi vere naskos, maljunan kiel mi? Ĉu estas io tro mirinda por la Eternulo? En la difinita tempo, ĉirkaŭ la venonta jaro, mi revenos al vi, kaj Sara havos filon. " Ĉar ŝi timis, Sara malkuraĝiĝis, dirante: "Mi ne ridis." Sed li diris: "Jes, vi faris."

Rimarkoj kaj preĝoj