Sabato, 26 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 8: 5-17.

Kiam Jesuo eniris en Kapernaumon, centestro alproksimiĝis al li kaj alvokis lin, dirante: "Sinjoro, mia servisto kuŝas hejme paralizita kaj suferas terure." Li diris al li: "Mi venos kaj resanigos lin." La centestro responde diris: "Sinjoro, mi ne indas, ke vi eniru sub mian tegmenton; nur diru la vorton, kaj mia servanto resaniĝos. Ĉar ankaŭ mi estas homo sub aŭtoritato, kun soldatoj submetitaj al mi. Kaj mi diru al unu: Iru, kaj li iras; al alia: Venu ĉi tien, kaj li venas; kaj al mia sklavo: Faru ĉi tion, kaj li faras ĝin. Kiam Jesuo aŭdis tion, li miris, kaj diris al tiuj, kiuj sekvis lin: "Vere, mi diras al vi, ke en neniu en Izrael mi trovis tian fidon. Mi diras al vi, multaj venos de oriento kaj okcidento, kaj kuŝos kun Abraham, Isaak kaj Jakob ĉe la bankedo en la ĉiela regno. " sed la filoj de la regno estos elpelitaj en la eksteran mallumon, kie estos plorado kaj grincado de dentoj. "Kaj Jesuo diris al la centestro:" Vi povas iri; kiel vi kredis, estu farita por vi. "Kaj je tiu sama horo (lia) servisto resaniĝis. Jesuo eniris la domon de Petro, kaj vidis sian bopatrinon kuŝi en la lito kun febro. Li tuŝis ŝin. mano, la febro forlasis ŝin, kaj ŝi leviĝis kaj atendis lin. Kiam vesperiĝis, ili alportis al li multajn posedatajn de demonoj, kaj li elpelis la spiritojn per vorto kaj resanigis ĉiujn malsanulojn, por plenumi tion, kio estis. dirite de la profeto Jesaja: "Li forprenis niajn malfortaĵojn kaj portis niajn malsanojn."

Rimarkoj kaj preĝoj