Sabato, 26 oktobro 2019: Letero al la Romanoj 8: 1-11.

Fratoj kaj fratinoj: Nun ne ekzistas kondamno por tiuj, kiuj estas en Kristo Jesuo. Çar la le lawo de la spirito de vivo en Kristo Jesuo liberigis vin de la le lawo de peko kaj morto. Por kio la leĝo, malfortigita de la karno, estis senpova fari tion, ĉi tiu Dio faris: sendante sian propran Filon simile al peka karno kaj pro peko, li kondamnis pekon en la karno, tiel ke la justulo dekretis. pri la legxo plenumigxu cxe ni, kiuj vivas ne laux la karno sed laux la spirito. Ĉar tiuj, kiuj vivas laŭ la karno, koncernas la aferojn de la karno, sed tiuj, kiuj vivas laŭ la spirito kun la aferoj de la spirito. La zorgado pri la karno estas morto, sed la zorgo pri la spirito estas vivo kaj paco. Ĉar la karno zorgas pri malamikeco; ĝi ne submetiĝas al la leĝo de Dio, nek povas; kaj tiuj, kiuj estas en la karno, ne povas plaĉi al Dio. Sed vi ne estas en la karno; kontraŭe vi estas en la spirito, se nur la Spirito de Dio loĝas en vi. Kiu ne havas la Spiriton de Kristo, li ne apartenas al li. Sed se Kristo estas en vi, kvankam la korpo estas morta pro peko, la spirito estas viva pro justeco. Se la Spirito de tiu, kiu levis Jesuon el la mortintoj, loĝas en vi, tiu, kiu levis Kriston el la mortintoj, donos vivon ankaŭ al viaj mortemaj korpoj, per sia Spirito, kiu loĝas en vi.

Rimarkoj kaj preĝoj