Sabato, 26 oktobro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 13: 1-9.

Iuj homoj diris al Jesuo pri la Galileanoj, kies sango Pilato miksiĝis kun la sango de iliaj oferoj. Li diris al ili responde: "Ĉu vi pensas, ke pro tio, ke ĉi tiuj Galileanoj suferis tiamaniere, ili estis pli grandaj pekuloj ol ĉiuj aliaj Galileanoj? Neniel! Sed mi diras al vi, se vi ne pentos, vi ĉiuj pereos, kiel ili faris. ! Aŭ tiuj dek ok homoj mortigitaj kiam la turo ĉe Siloam falis sur ilin – ĉu vi opinias, ke ili estis pli kulpaj ol ĉiuj aliaj, kiuj loĝis en Jerusalem? Neniel! Sed mi diras al vi, se vi ne pentos, vi volos ĉiuj pereas, kiel ili faris! " Kaj li diris al ili ĉi tiun parabolon: "Iam estis iu homo, kiu havis figarbon plantita en sia ĝardeno, kaj kiam li serĉis fruktojn sur ĝi sed trovis neniun, li diris al la ĝardenisto, 'De tri jaroj nun mi havas venu serĉante frukton sur ĉi tiu figarbo, sed trovis neniun. (Do) dishaku ĝin. Kial devas elĉerpi la grundon? ' Li diris al li en respondo: "Sinjoro, lasu ĝin ankaŭ ĉi-jare, kaj mi kultivos la teron ĉirkaŭ ĝi kaj fekundigos ĝin; ĝi donos fruktojn estonte. Se vi ne povas detrui ĝin."

Rimarkoj kaj preĝoj