Sabato, 27 junio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 8: 5-17.

Kiam Jesuo eniris Kapernaumon, centestro proksimiĝis al li kaj vokis lin, dirante: "Sinjoro, mia servanto kuŝas hejme paralizita, terure timanta." Kaj li diris al li: Mi venos, por resanigi lin. La centestro respondis: "Sinjoro, mi ne indas, ke vi eniru sub mian tegmenton; nur diru la vorton kaj mia servanto resaniĝos. Ĉar ankaŭ mi estas homo submetita al aŭtoritato, kun soldatoj submetitaj al mi. Kaj mi diru al unu: "Iru, kaj li iras; kaj al alia," Venu ĉi tien ", kaj li venas; kaj al mia sklavo," Faru ĉi tion, "kaj li tion faras." Kiam Jesuo aŭdis ĉi tion, li miregis kaj diris al tiuj, kiuj lin sekvis: "Amen, mi diras al vi, en neniu en Izrael mi trovis tian fidon. Mi diras al vi, multaj venos de la oriento kaj la okcidento, kaj iros kun Abraham, Isaak, kaj Jakob dum la festeno en la regno de la ĉielo. " sed la filoj de la regno estos elpelitaj en la eksteran mallumon, kie estos plorado kaj muelado de dentoj. "Kaj Jesuo diris al la centestro:" Vi iru; kiel vi kredis, faru por vi. "Kaj en tiu sama horo (lia) servisto resaniĝis. Jesuo eniris la domon de Petro kaj vidis sian bopatron kuŝanta en lito kun febro. Li tuŝis ŝin mano, la febro forlasis ŝin, kaj ŝi leviĝis kaj atendis lin.Kaj vesperiĝis, ili venigis al li multajn posedantojn de demonoj, kaj li elpelis la spiritojn per vorto kaj kuracis ĉiujn malsanulojn, por plenumi tion, kio estis diris la profeto Jesaja: "Li forprenis niajn malsanojn kaj naskis niajn malsanojn."

Rimarkoj kaj preĝoj