Sabato, 27 novembro 2021 : Libro de Daniel 7:15-27.

Mi, Daniel, trovis mian spiriton ĉagrenita en ĝia karna ingo, kaj mi estis terurita de la vizioj de mia menso. Mi alproksimiĝis al unu el la ĉeestantoj kaj demandis lin, kion ĉio ĉi signifas en la vero; responde, li konigis al mi la signifon de la aferoj: "Ĉi tiuj kvar grandaj bestoj staras por kvar regnoj, kiuj estiĝos sur la tero. Sed la sanktuloj de la Plejaltulo ricevos la reĝecon, por ekposedi ĝin por ĉiam kaj eterne. " Sed mi volis certigi pri la kvara besto, tiel tre terura kaj malsama de la aliaj, formanĝanta kaj dispremanta per siaj feraj dentoj kaj bronzaj ungegoj, kaj piedpremanta per siaj piedoj tion, kio restis; ĉirkaŭ la dek kornoj sur ĝia kapo, kaj la alia, kiu elkreskis, antaŭ kiu falis tri kornoj; pri la korno kun la okuloj kaj la buŝo, kiu arogante parolis, kiu aperis pli granda ol ĝiaj kunuloj. Ĉar, dum mi rigardis, tiu korno faris militon kontraŭ la sanktuloj kaj estis venka ĝis la Antikvulo alvenis; juĝo estis prononcita favore al la sanktuloj de la Plejaltulo, kaj venis la tempo, kiam la sanktuloj posedis la regnon. Li respondis al mi jene: "La kvara besto estos kvara regno sur la tero, malsama ol ĉiuj aliaj; ĝi formanĝos la tutan teron, disbatos ĝin kaj dispremos. La dek kornoj estos dek reĝoj, kiuj leviĝos el tiu regno. post ili leviĝos alia, malsama ol tiuj antaŭ li, kiuj humiligos tri reĝojn, li parolos kontraŭ la Plejaltulo kaj premos la sanktulojn de la Plejaltulo, pensante ŝanĝi la festotagojn kaj la leĝon. estu transdonita al li por jaro, du jaroj kaj duonjaro.Sed kiam la kortego estas kunvokita, kaj lia potenco estos forprenita per definitiva kaj absoluta detruo, Tiam la reo kaj regado kaj majesto de iuj regnoj sub la la cxielo estos donita al la sankta popolo de la Plejaltulo, kies regno estos eterna; cxiuj regnoj servos kaj obeos al Li.

Rimarkoj kaj preĝoj