Sabato, 28 aŭgusto 2021: Psalmoj 98 (97): 1.7-8.9.

Kantu al la Eternulo novan kanton, ĉar Li faris miraklojn; Lia dekstra mano venkis por li, lia sankta brako. Resonu la maro kaj kio ĝin plenigas, la mondo kaj ĝiaj loĝantoj; La riveroj plaŭdu per la manoj, La montoj ĝojkrias kun ili antaŭ la Eternulo. La Eternulo venas, Li venas, por regi la teron; Li regos la mondon kun justeco Kaj la popolojn kun justeco.

Rimarkoj kaj preĝoj