Sabato, 28 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 25: 14-30.

Jesuo diris al siaj disĉiploj ĉi tiun parabolon: "Viro vojaĝanta alvokis siajn servistojn kaj konfidis siajn havaĵojn al ili. Al unu li donis kvin talentojn; al alia, du; al tria, unu– al ĉiu laŭ sia kapablo. Poste li foriris. Tuj tiu, kiu ricevis kvin talentojn, iris kaj komercis kun ili, kaj gajnis aliajn kvin. Same, tiu, kiu ricevis du, faris aliajn du. Sed la homo, kiu ricevis unu, ekiris kaj fosis truon en la tero kaj enterigis la monon de sia mastro. Post longa tempo la mastro de tiuj servistoj revenis kaj aranĝis kontojn kun ili. Tiu, kiu ricevis kvin talentojn, venis antaŭen alportante la pliajn kvin. Li diris: 'Majstro, vi donis al mi kvin talentojn. Vidu, mi faris kvin pliajn. ' Lia mastro diris al li: 'Bone, mia bona kaj fidela servisto. Ĉar vi estis fidela pri malgrandaj aferoj, mi donos al vi grandajn respondecojn. Venu, dividu la ĝojon de via mastro. ' (Tiam) tiu, kiu ricevis du talentojn, ankaŭ antaŭeniris kaj diris: 'Majstro, vi donis al mi du talentojn. Vidu, mi faris ankoraŭ du. ' Lia mastro diris al li: 'Bone, mia bona kaj fidela servisto. Ĉar vi estis fidela pri malgrandaj aferoj, mi donos al vi grandajn respondecojn. Venu, dividu la ĝojon de via mastro. ' Tiam tiu, kiu ricevis la unu talenton, venis kaj diris: 'Majstro, mi sciis, ke vi estas postulema homo, rikoltanta tie, kie vi ne plantis, kaj kolektas, kie vi ne disĵetis; do pro timo mi foriris kaj enterigis vian talenton en la tero. Jen ĝi revenis. ' Lia mastro respondis al li, 'Vi malvirta, maldiligenta servisto! Do vi sciis, ke mi rikoltas tie, kie mi ne plantis kaj kolektas, kie mi ne disĵetis? Ĉu vi do ne metus mian monon en la bankon, por ke mi povu reakiri ĝin kun interezoj je mia reveno? Nun do! Prenu de li la talenton kaj donu ĝin al tiu kun dek. Ĉar al ĉiu, kiu havas, pli estos donita kaj li riĉiĝos; sed de tiu, kiu ne havas, eĉ tio, kion li havas, estos forprenita. Kaj ĵetu ĉi tiun senutilan serviston en la eksteran mallumon, kie estos plorado kaj grincado de dentoj. '"

Rimarkoj kaj preĝoj