Sabato, 28 decembro 2019: Unua Letero de Johano 1: 5-10.2: 1-2.

Amataj: Jen la mesaĝo, kiun ni aŭdis de li kaj proklamas al vi: Dio estas lumo, kaj en li tute ne estas mallumo. Se ni diras: "Ni havas kunulecon kun li", dum ni daŭre marŝas en mallumo, ni mensogas kaj ne agas vere. Sed se ni iradas en la lumo, kiel li estas en la lumo, tiam ni havas kunulecon unu kun la alia, kaj la sango de lia Filo Jesuo nin purigas de ĉia peko. Se ni diras: "Ni estas sen peko", ni trompas nin mem, kaj la vero ne estas en ni. Se ni agnoskas niajn pekojn, li estas fidela kaj justa kaj pardonos niajn pekojn kaj purigos nin de ĉiu malbonago. Se ni diras: "Ni ne pekis", ni faras lin mensogulo, kaj lia vorto ne estas en ni. Miaj infanoj, mi skribas al vi, por ke vi ne peku. Sed se iu pekas, ni havas Advokaton ĉe la Patro, Jesuo Kristo, la justulo. Li estas elpelo por niaj pekoj, kaj ne por niaj pekoj, sed por tiuj de la tuta mondo.

Rimarkoj kaj preĝoj