Sabato, 28 septembro 2019: Libro de Jeremia 31: 10.11-12ab.13.

Aŭskultu la vorton de la Eternulo, ho nacioj, Proklamu ĝin sur malproksimaj insuloj kaj diru: Kiu disigis Izraelon, li nun kunvenigas ilin, Li gardas ilin kiel paŝtisto sian gregon. La Eternulo elacxetos Jakobon, kaj Li savos lin el la manoj de sia konkerinto. La Eternulo elacxetos Jakobon, Li savos lin el la manoj de sia konkerinto. Kriante, ili montru la altojn de Cion, kaj ili transiros al la benoj de la Eternulo: greno, vino kaj oleo, ŝafoj kaj bovoj. Tiam la virgulinoj gajigos kaj dancos, kaj ankaŭ junuloj kaj maljunuloj. Mi funebras ilian funebron en ĝojon, mi konsolos kaj gloros ilin post iliaj malĝojoj.

Rimarkoj kaj preĝoj