Sabato, 28 septembro 2019: Libro de Zeechaarja 2: 5-9.14-15a.

Mi, Zeechaarja, levis la okulojn kaj rigardis: estis viro kun mezura linio en la mano. "Kien vi iras?" Mi demandis. "Por mezuri Jerusalemon," li respondis; "vidi kiom granda estas ĝia larĝo kaj kiom granda ĝia longo." Kaj la anĝelo, kiu parolis kun mi, progresis, kaj alia anĝelo eliris al li renkonte, kaj diris al li: Kuru, diru al tiu junulo: Homoj loĝos en Jerusalem kvazaŭ en malferma lando, pro la amaso de homoj. Kaj mi estos por ŝi ĉirkaŭa fajra muro, diras la Eternulo, kaj Mi estos por ŝi la gloro. Kantu kaj ĝoju, ho filino Cion! Vidu, mi venas por loĝi inter vi, diras la Eternulo. Multaj nacioj aliĝos al la Eternulo en tiu tago, kaj ili estos Lia popolo, kaj li loĝos inter vi, kaj vi scios, ke la Eternulo Cebaot sendis min al vi.

Rimarkoj kaj preĝoj