Sabato, 29 januaro 2022 : 2-a libro de Samuelo 12:1-7a.10-17.

La Eternulo sendis Natanon al David, kaj kiam li venis al li, Natan diris:Juĝu pri mi ĉi tiun aferon! En unu urbo estis du viroj, unu riĉa, la alia malriĉa; la riĉulo havis multege da ŝafoj kaj bovoj. .Sed la kompatindulo havis nenion krom unu ŝafideto, kiun li aĉetis.Li nutris ŝin, kaj ŝi kreskis kun li kaj liaj infanoj, ŝi dividis la malmulte da manĝaĵo, kiun li havis kaj trinkis el sia taso kaj dormis en lia brusto. .. Ŝi estis por li kiel filino.Nun, la riĉulo ricevis vizitanton, sed li ne volis preni el siaj propraj ŝafoj kaj bovoj por prepari manĝon por la vojiranto, kiu venis al li, anstataŭe li prenis la ŝafidon de la malriĉulo. kaj faris el ĝi manĝon por sia vizitanto." David forte ekkoleris kontraux tiu viro, kaj diris al Natan:Kiel vivas la Eternulo, la homo, kiu faris tion, meritas morton; la sxafidon li redonos kvaroble, cxar li faris tion kaj ne kompatis. Tiam Natan diris al David:Vi estas la homo! Tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael:Mi sanktoleis vin reĝo de Izrael; Mi savis vin el la mano de Saul; nun la glavo neniam foriĝu el via domo; cxar vi malsxatis Min kaj prenis la edzinon de Urija kiel edzinon. Tiele diras la Eternulo:Mi venigos sur vin malbonon el via domo; dum vi vivos, Mi prenos viajn edzinojn, por vidi, kaj donos ilin al via proksimulo; li kusxos kun viaj edzinoj en plena taglumo. Vi havas; faris cxi tiun faron sekrete, sed Mi faros gxin antaux la vizagxo de la tuta Izrael kaj kun la suno rigardanta malsupren. Kaj David diris al Natan:Mi pekis antaux la Eternulo. Natan respondis al David: "La Eternulo siaflanke pardonis vian pekon; vi ne mortos; sed ĉar vi per ĉi tiu ago malsxatis la Eternulon, la infano naskita al vi devas morti." Tiam Natan revenis al sia domo. La Eternulo frapis la infanon, kiun la edzino de Urija naskis al David, kaj ĝi malsaniĝis. David petegis Dion por la infano. Li faris faston, retiriĝante por la nokto por kuŝi sur la tero vestita per sakaĵo. La pliaĝuloj de lia domo staris apud li, instigante lin leviĝi de la tero; sed li ne volis, nek kunportis manĝaĵon.

Rimarkoj kaj preĝoj