Sabato, 29 januaro 2022 : Psalmoj 51(50):12-13.14-15.16-17.

Koron puran kreu al mi, ho Dio, Kaj spiriton firma renovigu en mi. Koron puran kreu al mi, ho Dio, Kaj spiriton firman renovigu en mi. Ne forjxetu min de Via vizagxo, kaj Via Sankta Spirito ne forprenu de mi. Redonu al mi la ĝojon de Via savo, Kaj volonte subtenu en mi. Redonu al mi la ĝojon de Via savo, Kaj spirito volonte subtenu en mi. Mi instruos al krimuloj Viajn vojojn, kaj pekuloj revenos al vi. Liberigu min de sango-kulpo, ho Dio, mia savanto; tiam mia lango ĝojos pri Via justeco. Liberigu min de sango-kulpo, ho Dio, mia savanto; Tiam mia lango ĝojos pri Via justeco. Ho Eternulo, malfermu miajn lipojn, kaj mia buŝo proklamos Vian laŭdon.

Rimarkoj kaj preĝoj