Sabato, 3 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 20: 24-29.

Tomaso, nomata Didimo, unu el la Dek du, ne estis kun ili kiam Jesuo venis. Do la aliaj disĉiploj diris al li: Ni vidis la Sinjoron. Sed li diris al ili: "Se mi ne vidos la signon de la najloj en liaj manoj kaj metos mian fingron en la najlajn signojn kaj ne metos mian manon en lian flankon, mi ne kredos." Nun semajnon poste liaj disĉiploj denove estis interne kaj Tomaso estis kun ili. Jesuo venis, kvankam la pordoj estis ŝlositaj, kaj staris meze de ili, kaj diris: "Paco al vi." Tiam li diris al Tomaso: "Metu vian fingron ĉi tien kaj vidu miajn manojn, kaj alportu vian manon kaj metu ĝin en mian flankon, kaj ne estu nekredema, sed kredu." Tomaso respondis kaj diris al li: "Mia Sinjoro kaj mia Dio!" Jesuo diris al li: "Ĉu vi kredis, ĉar vi vidis min? Feliĉaj estas tiuj, kiuj ne vidis kaj kredis."

Rimarkoj kaj preĝoj