Sabato, 3 oktobro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 10: 17-24.

La sepdek du disĉiploj revenis ĝojaj kaj diris al Jesuo: "Sinjoro, eĉ la demonoj submetiĝas al ni pro via nomo." Jesuo diris: "Mi vidis Satanon fali kiel fulmo de la ĉielo. Jen mi donis al vi la povon 'paŝi sur serpentojn' kaj skorpiojn kaj sur la plenan forton de la malamiko, kaj nenio malutilos vin. Tamen ne ĝoju. ĉar la Spiritoj submetiĝas al vi, sed ĝoju, ĉar viaj nomoj estas skribitaj en la ĉielo. " En tiu sama momento li ĝojis pri la Sankta Spirito kaj diris: "Mi laŭdas vin, Patro, Sinjoro de la ĉielo kaj de la tero, ĉar kvankam vi kaŝis ĉi tiujn aferojn al la saĝuloj kaj al la kleruloj, vi malkaŝis ilin al la infanoj. Jes, Patro, tia estis via kompleza volo. Ĉiuj aferoj estis transdonitaj al mi de mia Patro. Neniu scias, kiu estas la Filo krom la Patro, kaj kiu la Patro estas krom la Filo kaj iu ajn, al kiu la Filo volas. malkaŝu lin. " Kaj turninte sin al la disĉiploj, li diris: Feliĉaj estas la okuloj, kiuj vidas tion, kion vi vidas; ĉar mi diras al vi, multaj profetoj kaj reĝoj deziris vidi tion, kion vi vidas, sed ne vidis, kaj aŭdi, kion vi aŭdas, sed ne aŭdis ĝin. "

Rimarkoj kaj preĝoj