Sabato, 30 novembro 2019: Letero al la Romanoj 10: 9-18.

Fratoj kaj fratinoj: Se vi konfesas per via buŝo, ke Jesuo estas Sinjoro kaj kredas en via koro, ke Dio lin levis el la mortintoj, vi saviĝos. Ĉar oni kredas kun la koro, kaj tiel pravigas, kaj oni konfesas per la buŝo, kaj tiel estas savita. Ĉar la Skribo diras: Neniu, kiu kredos al li, estos hontigita. Ĉar ne ekzistas distingo inter judo kaj greko; la sama Sinjoro estas Sinjoro de ĉiuj, riĉigante ĉiujn, kiuj vokas lin. Ĉar "ĉiuj, kiuj vokas la nomon de la Sinjoro, saviĝos." Sed kiel ili alvokas lin, je kiu ili ne kredis? Kaj kiel ili povas kredi je li, pri kiuj ili ne aŭdis? Kaj kiel ili povas aŭdi sen iu prediki? Kaj kiel homoj povas prediki, se ili ne estas senditaj? Kiel estas skribite, "Kiel belaj estas la piedoj de tiuj, kiuj alportas (la) bonajn novaĵojn!" Sed ne ĉiuj atentis la bonajn novaĵojn; ĉar Jesaja diras: "Sinjoro, kiu kredis tion, kio aŭdis nin?" Tiel la fido venas de tio, kio aŭdas, kaj tio, kio aŭdas, venas per la vorto de Kristo. Sed mi demandas, ĉu ili ne aŭdis? Certe ili faris; ĉar "Ilia voĉo eliris sur la tutan teron, kaj iliaj vortoj ĝis la randoj de la mondo."

Rimarkoj kaj preĝoj