Sabato, 30 novembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 4: 18-22.

Dum Jesuo marŝis apud la Galilea Maro, li vidis du fratojn, Simonon, kiu estas nomata Petro, kaj lian fraton Andreon, ĵetantajn reton en la maron; ili estis fiŝkaptistoj. Kaj li diris al ili: Venu post mi, kaj mi faros vin fiŝistoj. Ili tuj forlasis siajn retojn kaj sekvis lin. Li iradis de tie kaj vidis aliajn du fratojn, Jakobon, filon de Zebedeo, kaj lian fraton Johano. Ili estis en boato, kun sia patro Zebedee, riparante siajn retojn. Li vokis ilin, kaj tuj ili forlasis sian boaton kaj sian patron kaj sekvis lin.

Rimarkoj kaj preĝoj