Sabato, 30 oktobro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 14:1.7-11.

En sabato Jesuo iris manĝi ĉe la domo de unu el la ĉefaj Fariseoj, kaj la tieaj homoj zorge observis lin. Li rakontis parabolon al tiuj, kiuj estis invititaj, rimarkante, kiel ili elektas la honorlokojn ĉe la tablo. Kiam vi estas invitita de iu al geedziĝa bankedo, ne kuŝu ĉe tablo sur la honora loko. Pli eminentan gaston ol vi eble estis invitita de li, kaj la gastiganto, kiu invitis vin ambaŭ, povas alproksimiĝi al vi kaj diri: 'Donu vian lokon al ĉi tiu viro,' kaj tiam vi embarase procedus por preni la plej malaltan lokon. Prefere, kiam vi estas invitita, iru kaj prenu la plej malaltan lokon, por ke kiam la gastiganto venos al vi, li diru: 'Mia amiko, supreniru al pli alta pozicio.' Tiam vi ĝuos la estimon de viaj kunuloj ĉe la tablo. Ĉar ĉiu, kiu sin altigas, estos humiligita, sed kiu sin humiligas, tiu estos altigita."

Rimarkoj kaj preĝoj