Sabato, 31 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 25: 14-30.

Jesuo diris al siaj disĉiploj ĉi tiu parabolo: "Viro, kiu vokis siajn servistojn kaj konfidis al ili siajn havaĵojn. Al unu li donis kvin talentojn; al alia, du; al triono, unu al ĉiu laŭ lia kapablo. Poste li foriris. Tuj, kiu ricevis kvin talentojn, iris kaj interŝanĝis kun ili, kaj faris aliajn kvin. Tiel same, tiu, kiu ricevis du, faris aliajn du. Sed la viro, kiu ricevis unu, foriris kaj fosis truon en la tero kaj entombigis la monon de sia sinjoro. Post longa tempo la mastro de tiuj servistoj revenis kaj aranĝis kontojn kun ili. Tiu, kiu ricevis kvin talentojn, antaŭenportis la kromajn kvin. Li diris, 'Majstro, vi donis al mi kvin talentojn. Vidu, mi faris kvin pliajn. ' Lia sinjoro diris al li: 'Bonege, mia bona kaj fidela servisto. Ĉar vi estis fidela pri malgrandaj aferoj, mi donos al vi grandajn respondecojn. Venu, dividu ĝojon de via sinjoro. ' (Tiam) tiu, kiu ricevis du talentojn, ankaŭ venis antaŭen kaj diris, 'Majstro, vi donis al mi du talentojn. Vidu, mi faris ankoraŭ du. ' Lia sinjoro diris al li: 'Bonege, mia bona kaj fidela servisto. Ĉar vi estis fidela pri malgrandaj aferoj, mi donos al vi grandajn respondecojn. Venu, dividu ĝojon de via sinjoro. ' Tiam tiu, kiu ricevis la unu talenton, venis antaŭen kaj diris, 'Majstro, mi sciis, ke vi estas postulema homo, rikoltanta tien, kie vi ne plantis kaj kunvenas, kie vi ne disiĝis; tial pro timo mi foriris kaj enterigis vian talenton en la teron. Jen ĝi revenis. ' Lia sinjoro diris al li en respondo: "Vi malvirta, mallaborema servisto!" Do vi sciis, ke mi rikoltas tien, kie mi ne plantis kaj kunvenas, kien mi ne disiĝis? Ĉu vi ne devus tiam enmeti mian monon en la bankon, por ke mi redonu ĝin kun intereso ĉe mia reveno? Nun! Prenu de li la talenton kaj donu ĝin al tiu kun dek. Ĉar al ĉiuj, pli multaj donos kaj li riĉiĝos; sed de tiu, kiu ne havas, eĉ tio, kion li havas, estos forprenita. Kaj ĵetu ĉi tiun senutilan serviston en la mallumon ekstere, kie estos plorado kaj grincado de dentoj. ""

Rimarkoj kaj preĝoj