Sabato, 31 oktobro 2020: Letero al Filipianoj 1: 18b-26.

Kian diferencon ĝi havas, tiel longe kiel ĉiel, ĉu laŭ pretendo, ĉu vere, Kristo estas proklamita? Kaj pri tio mi ĝojas. Efektive mi daŭre ĝojos, ĉar mi scias, ke tio rezultigos liberigon por mi per viaj preĝoj kaj subteno de la Spirito de Jesuo Kristo. Mia fervora atendo kaj espero estas, ke mi neniel hontigos min, sed ke kun ĉiu aŭdaco, nun kiel ĉiam, Kristo grandiĝos en mia korpo, ĉu per vivo, ĉu per morto. Ĉar por mi la vivo estas Kristo, kaj la morto estas gajno. Se mi daŭros vivi en la karno, tio signifas fruktodonan laboron por mi. Kaj mi ne scias, kiun mi elektos. Mi estas kaptita inter la du. Mi sopiras forlasi ĉi tiun vivon kaj esti kun Kristo, (ĉar) tio estas multe pli bona. Tamen ke mi restas (en) la karno estas pli necesa por via profito. Kaj tion mi scias kun fido, ke mi restos kaj plu servos al vi ĉiuj pro via progreso kaj ĝojo en la fido, por ke via fanfaronado en Kristo Jesuo abundu pro mi, kiam mi revenos al vi.

Rimarkoj kaj preĝoj